Vi skyddar dina personuppgifter!

För att du skall kunna genomföra ett köp på IQC.se behöver vi ditt namn, adress, mobilnummer och e-post. Detta är nödvändigt för att kunna skicka din beställning till rätt leveransadress, hålla dig uppdaterad kring ordergången och kontakta dig vid behov angående din order.

Vi är skyldiga att lagra orderinformation i samband med redovisning, avgiftshantering och eventuell garanti-/returhantering. Denna historik raderas efter fem år. Av säkerhetsskäl lagrar vi också IP-adressen som används vid beställning.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i de personuppgifter som IQC.se har registrerat i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan när som helst begära att få ta del av dessa uppgifter kostnadsfritt, i enlighet med lagstiftningen.

Information skall utlämnas/överföras på ett säkert sätt. Om den registrerade skickar sin begäran elektroniskt, och om denne inte begär annat, ska informationen utlämnas i vanlig elektronisk form.

Du kan också när som helst begära att vi raderar eller korrigerar dina personliga uppgifter, under förutsättning att vi inte är skyldiga att lagra dessa i enlighet med gällande lagstiftning eller andra skyldigheter vi har.

Du kan när som helst återkalla det samtycke du har gett oss.

Du har rätt att skicka klagomål till Dataskyddsförordningen om du upplever att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med denna policy.

Arkivering av personuppgifter

Bokföringslagen ålägger oss att lagra transaktionsdata i 5 år, för att kunna skydda kundernas rättigheter i samband med garantier och reklamationer enligt konsumentköplagen.

Skydd av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter i vårt e-handelssystem som driftas via Weboxygon, ett svenskt webbföretag.

Vi har bra rutiner och omfattande åtgärder för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till dina personuppgifter och att behandlingen av information sker i enlighet med kraven i gällande lagstiftning. Exempel på sådana åtgärder är riskbedömningar, genomförande av organisatoriska och fysiska åtgärder, åtkomstkontroll och arkiveringsrutiner, samt rutiner för datahantering och uppföljning av förfrågningar avseende rätten till insyn, korrigering och radering.

Webbplatskakor (Cookies)

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du laddar ner en webbsida. Dessa används vanligtvis för att förbättra användarupplevelsen och komma ihåg vem du är så att du förblir inloggad.

Syftet med cookies är att ge webbutiken grundläggande funktioner så som sessionshantering, samt för analys, anpassning och marknadsföring.

Förstapartscookies är nödvändiga för att webbplatsen skall fungera.
Tredjepartscookies används för analys, marknadsföring och anpassning av webbsidan.

Hur man undviker webbplatskakor

Om du vill undvika användning av cookies kan du ställa in din webbläsare att inte acceptera dem automatiskt. Se webbläsarens hjälpsidor för inställningar. Observera att om du väljer att utesluta cookies, kommer flera funktioner i iqc.se inte att fungera.