Bistabil 5/2 4M100

En bistabil NAMUR ventil med dubbla spolar. Med NAMUR menas hålbilden som gör att ventiler går att montera direkt på

Monostabil 5/2 4M100

En monostabil NAMUR ventil med en spole och fjäderretur. Med NAMUR menas hålbilden som gör att ventiler går att montera