Bistabil 5/2 luftventil 4V400

1,158.15 kr
Smidig luftventil med elektrisk spole. Med ett enkelt knapptryck kan du enkelt aktivera ventilen för manuell körning.

Monostabil 5/2 luftventil 4V400

785.56 kr
Smidig luftventil med elektrisk spole. Med ett enkelt knapptryck kan du enkelt aktivera ventilen för manuell körning.

Monostabil 5/3 luftventil med avluftat mittläge 4V400

1,375.89 kr
Smidig luftventil med elektrisk spole. Med ett enkelt knapptryck kan du enkelt aktivera ventilen för manuell körning.

Monostabil 5/3 luftventil med påluftat mittläge 4V400

1,375.89 kr
Smidig luftventil med elektrisk spole. Med ett enkelt knapptryck kan du enkelt aktivera ventilen för manuell körning.

Monostabil 5/3 luftventil med stängt mittläge 4V400

1,375.89 kr
Smidig luftventil med elektrisk spole. Med ett enkelt knapptryck kan du enkelt aktivera ventilen för manuell körning.

Monteringsblock 4V400/4A400 Serien

401.76 kr1,155.92 kr
Monteringsblock för ventiler i 4V400/4A400 Serien.   Tryck och retur anslutningarna är 1/2″.

Täckplatta 4V400/4A400 monteringsblock

40.42 kr
Täckplatta för att täcka över dem platser som ej används på monteringsblocket.