Flödeskontroll ASC

69.90 kr130.80 kr
Block med stryp-backventil monterat. Montera anslutningar och montera där det passar.