Flödeskontroll ASC

78.00 kr145.00 kr
Block med stryp-backventil monterat. Montera anslutningar och montera där det passar.