Flödeskontroll ASC

130.72 kr244.66 kr
Block med stryp-backventil monterat. Montera anslutningar och montera där det passar.